Formand beretning fra generalforsamling d. 26 jan.

Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften.
2011 har været et godt år for VSI, der selvfølgelig også har budt på en del udfordringer, som jeg nok skal komme ind på.

Alt det positive – successeerne fylder mest – og det er det, der gør alt frivilligt arbejde i VSI værd at involvere sig i.  Så jeg vil først starte med at fortælle om de ting, der er lykkedes for os sidste år.
Kigger vi på idrætsforeningen som helhed, er det i forhold til medlemstallet lykkedes os i løbet af et år at forøge medlemstallet med over 100 medlemmer, som er repræsenteret ved begge køn og næsten alle aldersgrupper i området.
Vi har startet en del nye hold op, og fået en del dygtige frivillige, som bruger deres fritid her i foreningen enten som fodboldtrænere, som instruktører til kvindeaktiviteter, medlemmer af bestyrelsen eller som børnepassere på de hold, hvor kvinderne kommer med deres børn.

Inden for fodboldafdelingen er der ud over de eksisterende u14 og u11 med 30 medlemmer oprettet et SERIE 5 og et SERIE 6 hold, som tilsammen har tilført foreningen ca. 30 nye medlemmer. Det betyder, at vi lige nu er oppe på ca. 60 medlemmer, der spiller fodbold hos os.

U14 og U11 har deltaget i turneringer i foråret, i efteråret, en indendørs turnering her i vinter og de når en til her i det nye år. SERIE 5 og SERIE 6 har deltaget i DBU- turneringer i efteråret og har været ude at spillet indendørs fodboldturnering, hvilket er positivt, da de stadig holdes i gang her i vinterperioden. Deltagelse i alle disse turneringer og kampe har både været succesoplevelser for alle kategorier og har givet øretæver til alle. Ja, der har været blandede oplevelser, men meldingen fra trænerne er, at alle har haft det godt med det.
Desuden blev der den 11. december 2011 afholdt en juleafslutning for fodboldholdene, hvor den bedste spiller, bedste kammerat og bedste træningsaktivist blev udpeget for alle holdene. Her mødte ca. 50 børn og unge op.
Så fodboldafdelingen i VSI går en positiv fremtid i møde. Vi hører også fra skolen, at nogle af de unge, som spiller fodbold hos os, er blevet bedre til at koncentrere sig i skolen og er blevet bedre til lektierne.

Men bag alt dette står nogle ildsjæle: frivillige, som bruger deres fritid på det. Ja, vores dygtige trænere Nels-Jørn, Rasmus, Zobayr, Michael og ikke mindst vores mentor og bestyrelsesmedlem Sothee og fodboldansvarlige Poul Holst Jensen har en stor del i succesen.
Jeg vil her benytte lejligheden til at takke dem, jeg her har nævnt, for deres frivillige indsats i foreningen. Det var ikke gået uden jer. Men ud over de gode ting inden for fodboldafdelingen, har der også været en del udfordringer. Vi har måttet sige farvel til U14 og vores pigehold. Pigeholdet sagde vi farvel til, da der ikke var interesse nok for fodbold, og U14 fordi der var en del udfordringer, som var svære at håndtere.

Generelt har det været svært for én træner at klare nogle af holdene alene: at få drengene til at betale kontingent, få dem til at opføre sig hensigtsmæssigt og få drengenes forældre til at bakke op og hjælpe med tøjvask og kørsel. Vi inviterede forældrene til forældremøde, men der kom kun tre forældre.
Nogle af vores fodboldtrænere har desværre været udsat for nogle ubehagelige ting, som f.eks. trusler. Det har vi i bestyrelsen været nødt til at handle på det.
For vores motto er jo, at i vores forening er der plads til alle, men ikke til alt.

Men vi har ikke opgivet. Vi arbejder på at få flere frivillige trænere, så der kan være to trænere til hvert hold. Vi arbejder også på at få forældrene til at involvere sig mere i deres børns idrætsaktiviteter, hjælpe med kørsel og andet. Det håber vi især vil lykkes os, nu da vi har fået ansat endnu en dygtig mentor, Sothee, som på samme måde som Sami, vil hjælpe os med at løse nogle af udfordringerne.

Kvindeafdelingen

Der er ligeledes sket en positiv udvikling inden for kvindeafdelingen.
Vi har over 16 hold og i gennemsnit 100 kvindelige medlemmer fra 5-6 år og helt op til 86 år. Mange af vores medlemmer er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Ja, netop den gruppe, som mange andre idrætsforeninger har svært ved at få fat på. Men vi har også en del danske medlemmer, og det er vi meget glade for, da formålet for vores forening er at danne ramme om et sundt og aktivt idrætsfællesskab på tværs af kulturer i Viby Syd-området. 
Kvinderne er glade for at kunne dyrke motion hos os, en del har tabt sig, og en del har fået det meget bedre.
Alt dette er igen lykkedes os på grund af vores frivillige. Vi har på nuværende tidspunkt 11 instruktører, som står for kvindeaktiviteter. Instruktørerne Supaya, Sara, Payman, Paula, Nana, Asli, Hamida, Khalida, Khatira, Hawa og Tea har haft en stor del i succesen. De har frivilligt brugt deres fritid på at stå her i hverdag og i weekenderne og undervise kvinderne i de forskellige idrætsgrene, vi har.

Selv om ressourcerne har været knappe og forholdene dårlige, så har de holdt ved.
Selvfølgelig har det i kvindeafdelingen heller ikke været let. Det har nogle gange været svært at undervise på grund af alle de børn, som har været i lokalet sammen med deres mødre. Vi har forsøgt at løse udfordringen ved at få nogle frivillige børnepassere til at komme og passe på børnene, og ved at lave nogle børnefrie hold, men det er endnu ikke lykkedes at løse udfordringen helt.
Så har der været en del udfordringer med rengøring af lokalet og toiletterne. Nogle af vores medlemmer og deres børn har desværre haft svært ved at rydde op efter sig både i lokalet og på toiletterne. Så vores frivillige instruktører har været nødt til efter undervisningen at rydde op efter medlemmerne. Og det synes vi ikke er ok.
Ud over det har der været en del udfordringer i forhold til kontingentbetaling. Op mod 150 kvinder har i sidste sæson deltaget på vores hold, men kun 75 betalte deres kontingent. Og mange af de kontingenter er kommet efter, at vi har indført kontrol på nogle af vores hold. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige, at manglende kontingentbetaling vil i længden føre til, at vi ikke kan få økonomien til at hænge sammen, må nedlægge holdene og lukke foreningen.

De kontingenter, som er kommet ind, har også skabt en del andre problemer for os og især for vores kasserer, Poul Holst Jensen, som på grund af manglende eller ikke helt rigtige oplysninger og håndskrift, som er vanskelig at læse, har haft svært ved at registrere indbetaleren.

Vi har også haft en del utilfredse medlemmer, som følte sig lidt snydt over, at svømmeholdene ikke er gået i gang som planlagt. Til dem vil jeg sige, at vi er selvfølgelig meget kede af det, men det har ikke været noget, vi har haft indflydelse på.
Så det er nogle af de udfordringer, vi har haft i foreningen.
Vi vil fortsat arbejde på at skabe nogle gode rammer, så alle vores medlemmer er tilfredse med at være hos os. Vi vil arbejde på at lave aktiviteter for den gruppe, som er underrepræsenteret i vores idrætsforening, nemlig mænd. Vi arbejder på at få oprettet et oldboys fodboldhold og andre aktiviteter, som appellerer til mænd.

At arbejde frivilligt for at få en forening som VSI op at stå bringer altså både glæder og udfordringer for den enkelte – som medlem, som træner, som bestyrelsesmedlem. Glæder fylder mest i VSI, – og også glæden over at vi enkeltvis og i fællesskab lærer rigtigt meget af at være frivillige – herunder at være en del af bestyrelsen.

Til sidst vil jeg takke dem, der har bakket op om foreningen og har været der, når der har været brug for dem. Jeg vil sige tak til Boligforeningerne Aarhus Omegn og Alboa, afdelingsbestyrelsesformændene, Gunni Seidelin Petersen og Bitte Emmery, som også er foreningens revisorer, Det Boligsociale Fællessekretariat og dets leder, Jens Møller, som har været en uvurderlig støtte, Lejlighedsprojektet, den boligsociale medarbejder Karina Quorning, som også sidder i bestyrelsen, og som altid har været der med et smil, når der har været brug for hende. Og endelig vil jeg takke projekterne Sundhedscaféerne og Fritidsjob, og ikke mindst Kirsten fra seniorklubben, som vi har delt lokalet med, og som mange gange har taget det virkelig pænt, at lokalet ikke blev afleveret i rigtig ordentlig stand.