Formand beretning fra generalforsamling den 16. januar 2013

Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften.
Så er endnu et år gået og det er endnu en gang tid til at aflægge årsberetning – min anden.

2012 har været et år præget af succeser, spænding og mange udfordringer, som jeg vil komme ind på.

Jeg vil først starte med de positive ting, som har været med til at gøre det frivillige arbejde i VSI værd at involvere sig i.

Således lykkedes det os i 2012 at blive en rigtig multikulturel forening med plads til forskelligheder. Hos os er det ikke forskellighederne, der er i fokus, men det, vi er fælles om, nemlig aktiviteterne. Vi har i 2012 fået en god fordeling af medlemmer med bl.a. dansk, somalisk, afghansk, tyrkisk, arabisk, pakistansk og vietnamesisk baggrund. Alt dette har været med til at styrke sammenhængskraften i området og gøre området til et bedre sted at bo.

Til trods for en medlemsnedgang på ca. 100 personer er vi kommet ud af året med et overskud på ca. 100.000 kr.

Hvad angår aktiviteterne i kvindeafdelingen, startede vi i 2012 de længe ventede svømmehold og cykelhold. Disse hold har været en succes. Mange kvinder har ved at deltage på disse hold lært at svømme og cykle.
Desuden startede vi to populære hold: Piloxing ved Payman og Styrke, Balance og Afspænding ved Anne Vibeke. Samlet har vi haft mellem 10 og 13 hold på kvindeafdelingen i det forgangne år. Derudover afholdt vi en succesfuld zumba-event, hvor 80 kvinder deltog.
Alt dette havde ikke været muligt, hvis ikke det var for vores flittige og engagerede frivillige, som bruger deres fritid på det. Frivillige som Anne Vibeke, Payman, Sara, Paula, Khalida, Hamida, Emma, Nana, Gro, Malene, og Inger har gjort det muligt at have så højt et aktivitetsniveau.
Og ved at flytte tre af holdene med mange deltagere til hallen ved gymnasiet, har vores medlemmer også fået bedre træningsfaciliteter. 

I fodboldafdelingen har vi haft to ungdomshold og et seniorhold. Disse hold har deltaget i mange kampe og turneringer. Også i denne afdeling har der været en del succeser. Bl.a. er serie 6 holdet rykket op til serie 5, og syv fodboldspillere og tre ledere fra VSI var i efterårsferien af sted til Costa Brava Cup i Spanien. Og her er det igen de frivillige kræfter, som har gjort alt det muligt. Frivillige som Sothee, Zobayr, Poul, Michael, Rasmus og Rehne, som har brugt deres fritid på det.

Desuden oprettede vi et svømmehold for mænd. 15 mænd deltog på det hold. Det hold er desværre nedlagt nu på grund af manglende tilslutning.

I forhold til bestyrelsesarbejdet vil jeg sige, at det har været en fornøjelse at arbejde med de tilbageblivende engagerede bestyrelsesmedlemmer, som tog fat, der hvor de kunne bidrage. Jeg ved godt at det tit har været op ad bakke, men med jeres engagement har vi udrettet meget. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til Poul, Sothee, Zobayr, Karina og Paula for deres bidrag i bestyrelsen. Tusind tak for det arbejde I har lagt i foreningen. Mange glemmer at det er jer, som er ildsjælene og det er jer, som har gjort det muligt, at der kan dyrkes fritidssport lokalt. Jeg håber I er lige så stolte over det arbejde I har lagt i foreningen og de ting som I har udrettet, som jeg er.

Nu til udfordringerne. Men inden da vil jeg understrege, at selv om udfordringerne har været mange og kan lyde triste, har de ikke helt kunnet taget modet fra os, da vi godt ved, at der altid eksisterer udfordrende oplevelser i store familier, også i VSI.

Som helhed har der igen været en del problemer med kontingenterne både i kvinde- og foldbold afdelingen.
Vi har til trods for mange opgaver og for få hænder været nødt til at bruge en del tid og ressourcer på at opkræve og registrere kontingenterne og lave kontrol på holdene. Det sure ved især kontrollerne har været, at der altid blev opdaget gratister, som forsøgte at undlade at betale. De indkomne kontingenter har ligesom sidste år skabt andre udfordringer for os og især for vores kasserer, Poul Holst Jensen, som på grund af manglende eller ikke helt rigtige oplysninger og håndskrift, som er vanskelig at læse, har haft svært ved at registrere indbetaleren. Den tid og de ressourcer vi har brugt på kontingentopkrævning og kontrol, kunne have været brugt til noget mere konstruktivt som fx forældreinvolvering, fremstilling af medlemskort, oprettelse af flere hold og udvikling af foreningen.

På medlemssiden har vi desværre set en nedgang i antal medlemmer. Vi har fået en del nye medlemmer, som vi er meget glade for, men har også mistet en del gamle medlemmer både på kvinde- og mande/fodbold-afdelingen. Andre tilbud i området og personer som direkte har modarbejdet foreningen og forsøgt at skade sammenholdet og sammenhængskraften i området kan være nogle af de mulige årsager. Og det er trist, at der er nogle, der ikke indser at vi sammen kan være stærkest.

Paulas populære sambahold blev nedlagt, da hun er gravid. Vi håber selvfølgelig, at hun vender tilbage igen efter barslen. På vegne af bestyrelsen og foreningen vil jeg hermed ønske hende al held og lykke med familieforøgelsen.

Fodboldafdelingen har haft det svært i det forgangne år. Den har i særdeleshed været ramt af underskud, da en del af fodboldspillerne ikke møder op til træningen og ikke betaler deres kontingent til tiden, hvis de overhovedet betaler det. Dårlig opførsel og manglende disciplin har præget træningerne og gjort det svært for trænerne at fokusere på træningen.  Mange af fodboldtrænerne er stoppet hos os, og vi har haft meget svært ved at finde andre trænere til holdene. Således er den eneste træner i denne nystartede sæson Sothee, som udover træning også allerede fungerer og er meget aktiv som aktivitetskoordinator og som mentor. Alt dette blev ikke bedre af manglende forældreinvolvering og opbakning. Tit har vores kasserer, som i forvejen har meget af se til, været nødt til at træde ind, når der har manglet en bil til kørsel til en turnering. Vi kan takke Poul, fordi han har gjort det, på trods af alle de timer han i forvejen ligger i fodboldafdelingen, bestyrelsen og som kasserer Alt dette er noget, som bestyrelsen i det kommende år må kigge nærmere på, da der er et fælles ønske om, at fodboldafdelingen kommer på ret og god kurs igen.

De nævnte udfordringer har fået os til at lave en tilføjelse til vores motto. Vores motto som hidtil har været ”Vi er en idrætsforening for alle” vil fremover være ”Vi er en idrætsforening for alle dem, der vil bidrage” og det at bidrage indebærer, at man betaler sit kontingent til tiden, respekterer trænerne, opfører sig ordentligt (gælder børnene), rydder op efter sig og holder øje med sine børn under træningen, så børnene ikke forstyrrer de andre deltagere. Derfor vil vi fremover styrke foreningen ved at fokusere på de folk, der bidrager og gerne vil være en del af fællesskabet og ikke på dem, der fx skal presses til betale deres kontingent. 

Igen i år skal vi ikke tro, at træerne vokser ind i himmelen. Nej, igen i år skal vi smøge ærmerne op, og kæmpe videre med de ting vi har skabt og iværksat. Og du skal hjælpe med det. For at vi kan fortsætte med den samme kvalitet og det samme aktivitetsniveau, har vi brug for at nye ildsjæle melder sig på banen og tager fat.
Til sidst vil jeg sige tak til afdelingsbestyrelsen i Rosenhøj, til Det Boligsociale Fællessekretariat, til Jens Møller fra Alboa, til Sundhedscafeen i Viby Syd, til Helle Dybdal Jensen for at være en god sparringspartner og til pigerne fra Globus1 for deres interesse for foreningen.

Formand
Rosita Ahmadian